Tois

Op de facebook-pagina van Haw Ut Hellemonds plaatst de stichting al enkele jaren dagelijks een typische Helmondse uitspraak waarop lezers hun aanvulling, opmerking of ervaring kunnen geven.  Dagelijks levert dit een honderdtal -vaak grappige- opmerkingen op van een gestaag groeide vaste lezersgroep.  Om nu eens te zien wie er allemaal achter de namen schuilgaan, is donderdag 9 januari in wijkhuis De Fonkel een ‘Zevercafé’ gehouden waarbij de vaste schrijvers elkaar in levende lijve konden zien.

De avond werd gepresenteerd door de H.U.H.-ers Sonja Adriaansen en Louis van de Werff die een aantal stellingen van Facebook voorlazen waarna de schrijvers van de reacties werden voorgesteld.

Na de pauze werden een vijftal nieuwe zinnen gelanceerd waarop de zaal live kon reageren. Het publiek kon zelf bepalen wie het meest spitsvondig was op de zinnen: “Als ge naw uurst noar meen loistert…”, ‘Verrek dè wis ik nie”, “Kep un lauwpneus”, “Hai is nog te fing um un skeet te loate” en “Woar haalt ie ut vandaan?” Uiteindelijk ging Jet van den Broek met de eerste prijs aan de haal gevolgd door Henriëtte Verouden en John van Lanen.

_____________________________________________________________________

Zevertéjater bewijst: Helmonds is nog niet ‘douwd’

HELMOND – Dat Louis van der Werff een stevig potje kan zeveren, het is ook Sonja Adriaansen (beiden zijn bestuurslid van Haw ut Hellemonds) niet ontgaan: ‘Zunne smoel zit veur, maar hai lult oit zunne nek’.

En da’s een eigenschap die wel meer authentieke ‘Hellemonders’ delen. Goed van de tongriem gesneden, recht voor z’n raap. Zo kun je de meeste ‘kattemeppers’ wel typeren. Oftewel – zoals de supporters van Helmond Sport graag zeggen – ze hebben een ‘grauwte smoel en ginne skrik’.

Dat het Helmonds dialect dan ook nog eens doorspekt is met kenmerkende rauwe klanken en een geheel eigen vocabulaire heeft, is voor het comité Haw ut Hellemonds reden genoeg om zich sterk te maken voor het behoud van het oh zo herkenbare taaltje. En het jaarlijkse Zevertéjater in De Fonkel is bij uitstek zo’n aangelegenheid waar alle bijzonderheden van het Helmonds in de verf gezet worden. Smakelijke grappen door en over bekende Helmonders worden zaterdagavond op het publiek afgevuurd.

1 (87)Ex-tonprater Theo van Gerwen – Aarle-Rixtelnaar, maar bepaald geen onbekende in het Helmondse – doet een stevige duit in het zakje met een anekdote over ‘De Gloeiende’, die bij Petrus aanklopt en zowaar ook nog de hemelpoort buitmaakt. Schatergelach galmt door de grote zaal van De Fonkel. Het bewijst wel, genoeg markante personen in Helmond.

Als de liefde voor Helmond en het Helmonds dan ook nog kan worden doorgegeven aan de jongere generaties, is het voor Haw ut Hellemonds helemaal mooi meegenomen. En jonge aanwas van Helmonds-sprekers is ook bittere noodzaak voor het behoud van het dialect, beseft bestuurslid Jan-Pieter Klumpers.

Ouder publiek

In dat licht bezien is het voor Haw ut Hellemonds een jammerlijke vaststelling dat het Zevertéjater toch vooral een ouder publiek trekt. Wat overigens niet wegneemt dat het stormloopt. De ruim tweehonderd beschikbare kaarten waren in no-time verkocht. Stuk voor stuk dus aan bezoekers die het Helmonds wel kunnen waarderen. Haw ut Hellemonds slaat er munt uit. Met name de onderzetters met Helmondse woorden als ‘toot’ (gezicht) en ‘joong’ (kinderen) gaan als zoete broodjes over de toonbank, vertelt verkoopster Rosemarie Rossou trots. Ook Marja Ruster (geboren op de plek waar nu De Fonkel staat) tikt er een op de kop. Haar drie broers en evenveel zussen wonen niet meer in Helmond, maar wanneer die op bezoek komen neemt Ruster ze mee op fietstocht. En dan merkt ze alle veranderingen. ,,Zo veel gebouwen zijn hier opgeknapt.’’

Niet alleen het stadsgezicht verandert, ook de demografie. Klumpers: ,,Neem nu de aanwas van buitenaf in Brandevoort. Helmond is continu in beweging.’’ Verdrijft dat het originele Helmonds? Klumpers is reëel. ,,Taal verandert mee. Je kunt er sentimenteel om doen, maar taal is altijd veranderlijk.’’ Toch heeft het ‘Hellemonds’ nog vele fans. En daarvoor hoef je niet uit het Haagje of ‘d’n Olliemeulen’ te komen. Zo merkt presentatrice Sonja Adriaansen aan het begin van de avond op dat er ook mensen ‘oit Boakel’ van de partij zijn. Maar kunnen die het Helmonds écht kopiëren? ,,Nee’’, is Klumpers stellig. ,,Dat moet er echt met de paplepel zijn ingegoten.’’

Algemeen Brabants

Bij een enkeling bot het dialect wellicht met de tijd af. Stadskunstenaar Thomas Pieters’ wieg stond weliswaar om de hoek bij het Speelhuis, maar de muzikant is al zo lang weg uit Helmond dat hij eerder een soort ‘algemeen Brabants’ zingt.

1 (42) Dat neemt niet weg dat zijn liefde voor de textielstad diep zit. Die uit hij tijdens het Zevertéjater met enkele lofliedjes. Het toont ook dat het evenement niet langer een verkapte kletsavond is, maar een show met een divers theateraanbod.

Toch is Helmonds bij uitstek een dialect met veel humor. Een taaltje dat goed scoort in de kletston, wat de winst in het KeieKletstoernooi door Helmonder Rob Bouwman wel bewijst. Uiteraard is hij er ook weer als ‘de Taxichauffeur’, zijn bekroonde typetje. De roemruchte familie Klokgieters speelt in dat verhaal een prominente rol.

Die stammen uit het Haagje. Louis van der Werff (ook met vertellingen op de bühne) leerde daar het échte Helmonds. Daar is hij de bewoners nog altijd dankbaar voor, laat hij het publiek weten. De avond bewijst wel: het Hellemonds is nog lang niet ‘douwd’.

______________________________________________________________________

H.U.H. dankt stemmers Rabobank Clubkascampagne

rabobankDe Rabobank heeft in Helmond de Rabobank Clubkascampagne geïntroduceerd. Leden konden hun stem uitbrengen op zijn of haar favoriete vereniging(en) waaronder Stichting Haw Ut Helmonds.
Hoe goed Stichting Haw Ut Hellemonds bij de plaatselijke bevolking staat aangeschreven bewijst wel het aantal stemmen die zijn uitgebracht op de stichting. Zodoende mocht het bestuur onlangs het mooie bedrag van 730,77 euro ontvangen van de Rabobank. Het bedrag worden besteed aan diverse promotieartikelen. Ook wordt gewerkt aan een luisterboek op USB-stick met daarop Helmondse verhalen in het dialect.
——————————————————————————————————————–

Helmonds woordenboek aanleiding voor Haw Ut Hellemonds

De presentatie van de eerste druk van het Helmonds woordenboek, dat in oktober 2006 van de hand van taalkundige Wim Daniëls verscheen, was de aanleiding om in Helmond een (toen nog) comité op te gaan richten. Een comité dat zich zou gaan inzetten voor het behoud van het Helmonds dialect voor het nageslacht.

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

Met die gedachten staken de initiatiefnemers Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Jan-Pieter Klumpers de koppen bij elkaar om het Helmonds dialect tot cultureel erfgoed te verheffen. Al vrij vlug daarna sloten Henriëtte Verouden en Lex Coolen aan om vervolgens publiekelijk een oproep te plaatsen en mensen enthousiast te maken voor het gesproken Helmondse dialect.  We schrijven 4 maart 2007. 

De vele aanmeldingen die daarop volgden zorgde ervoor dat al eind maart 2007 een grote groep belangstellenden bijeen kwam in de verenigingsruimte van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Dat leverde gelijk een aanzienlijk aantal enthousiaste Helmonders op die het op te richten comité als een meerwaarde voor de stad zagen en zich opgaven voor een functie binnen de club. 

En daarmee was ‘Haw Ut Hellemonds’ geboren! In december 2011 is besloten om Haw Ut Hellemonds onder te brengen in een stichting.

KomOn Communicatie © 2015 Frontier Theme