Tois

Na Coronatijd weer Zevertéjater in De Fonkel

Haw Ut Hellemonds houdt op zaterdag 30 oktober wijkhuis De Fonkel aan de Prins Karelstraat 123  in Helmond het jaarlijkse Zevertéjater. Tijdens de avond, die om 20.00 uur begint, zijn er diverse optredens van bekende en minder bekende Helmonders en artiesten die in het dialect het programma vullen. De presentatie van het Zevertéjater is in handen van Sonja Adriaansen.

Entree tot het Zevertéjater bedraagt 10 euro en kaartjes zijn vanaf donderdag 14 oktober tussen 08.30 en 17.00 uur verkrijgbaar aan de balie van wijkhuis De Fonkel. Op de dag van uitvoering gaat de zaal om 19.30 uur open.

In verband corona is de vorige editie van het Zevertéjater niet doorgegaan. Kaarten die vorig jaar zijn gekocht,  blijven gewoon geldig voor zaterdag 30 oktober. Wie onverhoopt niet in de gelegenheid is om de avond bij te wonen kan zich melden bij Jan Terbeek tel. 523177 voor eventueel inwisselen van de entreekaarten.

______________________________________________________________________

Helmonds woordenboek aanleiding voor Haw Ut Hellemonds

De presentatie van de eerste druk van het Helmonds woordenboek, dat in oktober 2006 van de hand van taalkundige Wim Daniëls verscheen, was de aanleiding om in Helmond een (toen nog) comité op te gaan richten. Een comité dat zich zou gaan inzetten voor het behoud van het Helmonds dialect voor het nageslacht.

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

Met die gedachten staken de initiatiefnemers Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Jan-Pieter Klumpers de koppen bij elkaar om het Helmonds dialect tot cultureel erfgoed te verheffen. Al vrij vlug daarna sloten Henriëtte Verouden en Lex Coolen aan om vervolgens publiekelijk een oproep te plaatsen en mensen enthousiast te maken voor het gesproken Helmondse dialect.  We schrijven 4 maart 2007. 

De vele aanmeldingen die daarop volgden zorgde ervoor dat al eind maart 2007 een grote groep belangstellenden bijeen kwam in de verenigingsruimte van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Dat leverde gelijk een aanzienlijk aantal enthousiaste Helmonders op die het op te richten comité als een meerwaarde voor de stad zagen en zich opgaven voor een functie binnen de club. 

En daarmee was ‘Haw Ut Hellemonds’ geboren! In december 2011 is besloten om Haw Ut Hellemonds onder te brengen in een stichting.

KomOn Communicatie © 2015 Frontier Theme