Tois

Zevertejater naar volgend jaar (4)

Het kabinet en het RIVM hebben dinsdag 21 april jl. in verband met het Corona-virus onder meer besloten om evenementen (ongeacht het aantal bezoekers) verder te verbieden tot ten minste 1 september 2020.

In dit kader heeft het bestuur van Stichting Haw Ut Hellemonds besloten om het  Zevertejater in wijkhuis De Fonkel, na eerder al twee keer geschoven te moeten hebben met de datum, dit jaar definitief NIET door te laten gaan. De eerstvolgende editie staat nu gepland in maart 2021; de maand waarin het Zevertejater jaarlijks wordt gehouden.  

Mensen die in de voorverkoop een kaartje hebben gekocht kunnen dit entreebewijs bewaren; het blijft namelijk gewoon geldig. Wie echter geen gebruik wil maken van dit recht kan zijn of haar kaartje terugbrengen en krijgt het geld terug.

In verband met de maatregelen rondom het virus is De Fonkel nog tot nader order  gesloten. Inwisselen kan in principe dus vanaf de dag dat De Fonkel van overheidswege weer mag worden opengesteld. Houd daarom de site www.defonkel.nl in de gaten wanneer het wijkhuis weer open gaat. 

Stichting Haw Ut Hellemonds betreurt dat het Zevertejater niet  door kan gaan maar staat volledig achter het besluit van de RIVM dat gezondheid en veiligheid van bezoekers, optredende artiesten, personeel/vrijwilligers van de Fonkel en de organisatie voorop staat.


Zevertejater wederom afgelast (3)

Maandag 23 maart – Het kabinet en het RIVM hebben zojuist de maatregelen rondom het Corona-virus verder aangescherpt. Onder meer is wederom besloten evenementen (ongeacht het aantal bezoekers) verder te verbieden. De maatregel geldt vooralsnog tot tot 1 juni 2020.

Voor Stichting Haw Ut Hellemonds houdt dit voor de tweede keer in om het Zevertejater te verplaatsen. In een eerder stadium moest het stichtingsbestuur al besluiten om de Helmondse dialectenavond te verplaatsen van vrijdag 28 maart naar zaterdag 9 mei.

Wanneer straks de alternatieve datum zal zijn valt onder deze omstandigheden niet te zeggen. Het bestuur verwacht -in een eerste reactie-  dat het Zevertejater (gezien de duur van het Coronavirus en de naderende vakantieperiode) pas op zijn vroegst in het najaar kan worden gehouden. Reeds gekochte kaarten blijven gewoon geldig


Vervangende datum Zevertejater (2)

In overleg met diverse instanties en optredende artiesten heeft het bestuur van Haw Ut Hellemonds hedenmiddag (vrijdag 13 maart 2020) een vervangende datum vastgesteld voor het Zevertejater in De Fonkel. Besloten is om de Helmondse dialectenavond te verplaatsen naar zaterdag 9 mei. Het bestuur benadrukt dat het hierbij wel afhankelijk is van de situatie rondom het Coronavirus. Mocht het kabinet, het RIVM en de Veiligheidsregio’s het tegen die tijd nog onverantwoord vinden om evenementen te organiseren, dan zal wederom uitgekeken moeten worden naar een latere datum.

Mensen die in de voorverkoop een kaartje hebben gekocht kunnen dit entreebewijs bewaren; het blijft namelijk gewoon geldig. Wie op 9 mei verhinderd mocht zijn of vanwege het Coronavirus niet de deur uit wil/mag, kan zijn of haar kaartje terugbrengen en krijgt het geld terug.

In verband met de maatregelen rondom het virus is De Fonkel tot en met eind van de maand maart gesloten. Inwisselen kan in principe dus vanaf woensdag 1 april. Mocht De Fonkel van overheidswege op een latere datum pas weer worden opengesteld, dan kunnen vanaf die dag kaartjes worden ingewisseld of gekocht. Houdt daarom de site www.defonkel.nl in de gaten wanneer het wijkhuis weer open gaat. 


Zevertejater (voorlopig) uitgesteld (1)

Het kabinet en het RIVM hebben zojuist (donderdagmiddag 12 maart 2020) bekend gemaakt dat de maatregelen rondom het Coronavirus zijn aangescherpt. De nieuwe regels gelden -minimaal- tot en met 31 maart. Zo zijn onder meer alle evenementen boven de 100 bezoekers verboden. Voor Stichting Haw Ut Hellemonds houdt dat in dat het komende Zevertejater op zaterdag 28 maart NIET doorgaat.

Het Stichtingsbestuur zal in spoedberaad bijeen komen om te bekijken of er een eventuele (voorlopige) vervangende datum kan worden geregeld. Inmiddels zijn ook al vragen binnen gekomen wat mensen met de in de voorverkoop gekochte kaarten moeten doen. Hierover zal op deze site t.z.t. uitsluitsel worden gegeven.

Stichting Haw Ut Hellemonds betreurt dat het Zevertejater niet  door kan gaan maar staat volledig achter het besluit van de RIVM dat gezondheid en veiligheid van bezoekers, optredende artiesten, personeel/vrijwilligers van de Fonkel en de organisatie voorop staat.

______________________________________________________________________

Helmonds woordenboek aanleiding voor Haw Ut Hellemonds

De presentatie van de eerste druk van het Helmonds woordenboek, dat in oktober 2006 van de hand van taalkundige Wim Daniëls verscheen, was de aanleiding om in Helmond een (toen nog) comité op te gaan richten. Een comité dat zich zou gaan inzetten voor het behoud van het Helmonds dialect voor het nageslacht.

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

Met die gedachten staken de initiatiefnemers Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Jan-Pieter Klumpers de koppen bij elkaar om het Helmonds dialect tot cultureel erfgoed te verheffen. Al vrij vlug daarna sloten Henriëtte Verouden en Lex Coolen aan om vervolgens publiekelijk een oproep te plaatsen en mensen enthousiast te maken voor het gesproken Helmondse dialect.  We schrijven 4 maart 2007. 

De vele aanmeldingen die daarop volgden zorgde ervoor dat al eind maart 2007 een grote groep belangstellenden bijeen kwam in de verenigingsruimte van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Dat leverde gelijk een aanzienlijk aantal enthousiaste Helmonders op die het op te richten comité als een meerwaarde voor de stad zagen en zich opgaven voor een functie binnen de club. 

En daarmee was ‘Haw Ut Hellemonds’ geboren! In december 2011 is besloten om Haw Ut Hellemonds onder te brengen in een stichting.

KomOn Communicatie © 2015 Frontier Theme