Tois

Zevertéjater verplaatst naar oktober

Het bestuur van Stichting Haw Ut Hellemonds is druk in de weer geweest om een nieuwe editie van het Zevertéjater op te zetten. De programmering was voor een groot gedeelte rond, toen deze week enkele  artiesten helaas moesten afzeggen. De geplande datum van 23 april zal zodoende uit de agenda worden gehaald. De oergezellige Helmondse avond wordt daarom verschoven naar een nader te bepalen zaterdagavond in oktober. In wijkhuis De Fonkel aan de Prins Karelstraat 123 zullen dan weer diverse optredens zijn  van bekende en minder bekende Helmonders en artiesten die in het dialect het programma vullen. 

______________________________________________________________________

Helmonds woordenboek aanleiding voor Haw Ut Hellemonds

De presentatie van de eerste druk van het Helmonds woordenboek, dat in oktober 2006 van de hand van taalkundige Wim Daniëls verscheen, was de aanleiding om in Helmond een (toen nog) comité op te gaan richten. Een comité dat zich zou gaan inzetten voor het behoud van het Helmonds dialect voor het nageslacht.

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

Met die gedachten staken de initiatiefnemers Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Jan-Pieter Klumpers de koppen bij elkaar om het Helmonds dialect tot cultureel erfgoed te verheffen. Al vrij vlug daarna sloten Henriëtte Verouden en Lex Coolen aan om vervolgens publiekelijk een oproep te plaatsen en mensen enthousiast te maken voor het gesproken Helmondse dialect.  We schrijven 4 maart 2007. 

De vele aanmeldingen die daarop volgden zorgde ervoor dat al eind maart 2007 een grote groep belangstellenden bijeen kwam in de verenigingsruimte van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Dat leverde gelijk een aanzienlijk aantal enthousiaste Helmonders op die het op te richten comité als een meerwaarde voor de stad zagen en zich opgaven voor een functie binnen de club. 

En daarmee was ‘Haw Ut Hellemonds’ geboren! In december 2011 is besloten om Haw Ut Hellemonds onder te brengen in een stichting.

KomOn Communicatie © 2015 Frontier Theme