Tois

Zevertéjater op zaterdag 25 maart

Het bestuur van Stichting Haw Ut Hellemonds is druk in de weer geweest om een nieuwe editie van het Zevertéjater op te zetten. De oergezellige Helmondse avond wordt gehouden op zaterdag 25 maart in wijkhuis De Fonkel aan de Prins Karelstraat 123. Vanaf 20.00 uur  zullen er weer diverse optredens zijn  van bekende en minder bekende Helmonders en artiesten die in het dialect het programma vullen. Kaarten kosten 10 euro en zijn vanaf heden verkrijgbaar aan de balie van wijkhuis De Fonkel.

______________________________________________________________________

Helmonds woordenboek aanleiding voor Haw Ut Hellemonds

De presentatie van de eerste druk van het Helmonds woordenboek, dat in oktober 2006 van de hand van taalkundige Wim Daniëls verscheen, was de aanleiding om in Helmond een (toen nog) comité op te gaan richten. Een comité dat zich zou gaan inzetten voor het behoud van het Helmonds dialect voor het nageslacht.

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

De initiatiefnemers van het eerste uur. V.l.n.r.: Jan-Pieter Klumpers, Henriëtte Verouden, Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Lex Coolen

Met die gedachten staken de initiatiefnemers Michael Rieter, Sjef Warmerdam en Jan-Pieter Klumpers de koppen bij elkaar om het Helmonds dialect tot cultureel erfgoed te verheffen. Al vrij vlug daarna sloten Henriëtte Verouden en Lex Coolen aan om vervolgens publiekelijk een oproep te plaatsen en mensen enthousiast te maken voor het gesproken Helmondse dialect.  We schrijven 4 maart 2007. 

De vele aanmeldingen die daarop volgden zorgde ervoor dat al eind maart 2007 een grote groep belangstellenden bijeen kwam in de verenigingsruimte van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia. Dat leverde gelijk een aanzienlijk aantal enthousiaste Helmonders op die het op te richten comité als een meerwaarde voor de stad zagen en zich opgaven voor een functie binnen de club. 

En daarmee was ‘Haw Ut Hellemonds’ geboren! In december 2011 is besloten om Haw Ut Hellemonds onder te brengen in een stichting.

KomOn Communicatie © 2015 Frontier Theme