Diktee

Gelijk in het eerste jaar van de oprichting van Haw Ut Hellemonds werd in het tweede volle weekend van september 2007 -het weekend van de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag (OMD)- in theater ’t Speelhuis voor de eerste maal Ut Grôwt Hellemonds Diktee gehouden. Niet bij toeval tijdens Open Monumentendag. Dit omdat de initiatiefnemers vonden én vinden dat het Hellemondse dialect als monument gezien mag worden. Naast onder andere liederen en verhalen vormt het dialect onderdeel van ons zogenaamde immateriële erfgoed. Imaterieel wil zeggen: niet tastbaar zoals bijvoorbeeld een gebouw of een boek of schilderij.

 

KomOn Communicatie © 2015 Frontier Theme