Waai

Bestuur 1

Zittend v.l.n.r.: Jan Pieter Klumpers, Jan Terbeek en Rosemarie Rossou. Staand v.l.n.r.: Sonja Adriaansen, Lex Coolen en Louis van de Werff

In december 2011 werd het in maart 2007 opgerichte Haw Ut Hellemonds officieel een stichting. Het huidige stichtingsbestuur van ‘Haw Ut Hellemonds’ bestaat uit:

Voorzitter: Lex Coolen

Secretaris: vacant (J.P. Klumpers a.i.)

  • Penningmeester: Jan-Pieter Klumpers
  • Leden: Jan Terbeek, Louis van de Werff, John van Lanen

Het bestuur komt minstens iedere twee maanden bijeen.

————————————————————————————————————Stadspenning voor Jan Terbeek

Stadspenning-heer-Jan-Terbeek-PVJ-001

Jan Terbeek (Foto: PressVisuals)

Jan Terbeek (78) heeft donderdag 13 april 2017 de Stadspenning ontvangen als blijk van waardering voor zijn brede en langjarige inzet voor de Helmondse gemeenschap. De aanleiding voor de onderscheiding is zijn afscheid als voorzitter van de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad (VWB). Hij verrichtte zeer grote verdiensten voor Helmond en in het bijzonder voor de wijk Binnenstad Oost. Hij is erg actief geweest tijdens de reconstructie van deze wijk. Als ondernemer met een zaak in de Heistraat was hij jarenlang lid van de ondernemersvereniging. Vanuit de ondernemersvereniging werd hij gevraagd om per 1 juni 2002 toe te treden tot het bestuur van de VWB. Hij werd meteen benoemd tot voorzitter en bleef dat tot de dag van vandaag, dus bijna 15 jaar.

De heer Terbeek is sinds 17 mei 2010 voorzitter van Stichting De Fonkel, die het gelijknamige wijkhuis in de Binnenstad beheert. Hij is ook de drijvende kracht achter ‘Binnenstad in Beeld’, het orgaan van de Vereniging Wijkbeheer Binnenstad, waarvoor hij beeld en tekst verzorgt. De heer Terbeek is naast dit alles ook nog voorzitter van de Stichting Hauw ut Hellemonds, bestuurslid van de Huurdersbelangenvereniging van Woonpartners, voorzitter van Schietvereniging Helmond en lid van de Mediagroep Industrieel Erfgoed. Hij verricht al meer dan 45 jaar vrijwilligerswerk op een breed terrein. De heer Terbeek ontving vanwege zijn vele verdiensten al eerder de legpenning van de gemeente Helmond (1995) en een koninklijke onderscheiding (2000).

——————————————————————————————————————

Nobelsprijs 2017 voor Sonja Adriaansen 

nobelprijs

Traditiegetrouw reikt Stichting De Keiebijters jaarlijks de Nobelsprijs uit, vernoemd naar oud-kletser Toon Nobels. Vrijdag 24 februari 2017 werd de prijs toegekend aan de secretaris van Stichting Haw Ut Hellemonds Sonja Adriaansen. Zij kreeg deze onderscheiding voor het uitdragen van Helmond en het Helmonds Dialect of zoals de bijbehorende oorkonde vermeldt: “Zaai hi de legendarische Toos den Bok wir tot lève kèènt gewekt in Verhaal van de Knaa.sonja Ze kos vloeke as unnen bootwerker en zaai hi de oitspraak van het woord kès neij lève ingebloaze in Berry de Musical. Mar bovenal is zaal mi alles wa ze du vur Haw ut Hellemonds de hoede van het ouwverwets Hellemonds zujas dè gesproke wier dur echte ouw Hellemonders.”

—————————————————————————————————————–

Lex Coolen Lid in de Orde van Oranje Nassau

Website-014-20160426-KO-Heer-Lex-Coolen-PVJ_1717(Mede)initiatiefnemer Lex Coolen – die in 2007 nauw betrokken is geweest bij de oprichting van stichting Haw Ut Hellemonds – is dinsdag 26 april 2016 door Helmondse burgemeester Elly Blanksma – Van de Heuvel benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het huidig ondersteunend bestuurslid is verder bestuurslid bij Stichting de Keiebijters, artistiek leider en voorzitter van De Keiegalmers, en (mede)oprichter Kasteel van Sinterklaas. Ook was Lex Coolen vrijwilliger en bestuurslid bij toneelvereniging St. Genesius.

———————————————————————————————————————

Grote betrokkenheid en enthousiasme 

Dat de aandacht voor het dialect, in ons geval het Hellemonds, groot is blijkt uit het enthousiasme en betrokkenheid van velen bij activiteiten rondom het Hellemonds. Van meet af aan worden iedere 3 maanden bijeenkomsten gehouden om contact met elkaar te hebben. Sinds 2009 zijn dat de zogenaamde zevercafé’s geworden die als een open podium gezien kunnen worden waar iedereen, als het maar in het Hellemonds is, iets mag komen vertellen, voordragen of zingen. Het zevercafé is inmiddels uitgegroeid en vervangen door een Zevertejater dat steevast op een uitverkochte zaal in De Fonkel kan rekenen.

En verder werd onder meert sinds 2009 de Helmondse Wandelavond4daagse gebruikt om met name de jeugd een of meerdere Helmondse liederen te laten zingen. Ook wordt sinds 2010 meegedaan aan het jaarlijkse Helmondse kunstfestival Artimond onder het motto ‘het Hellemonds tot kunst verheffen’. En daar waar mogelijk laat Haw Ut Hellemonds ook haar gezicht zien zoals bij braderiëen, welkomstmarkt en het dialectfestival Lieshout.

KomOn Communicatie © 2015 Frontier Theme